KIDS WITH INTEGRITY FÖRLAG
Verktyg i undervisningen av barn och unga i värdegrundsfrågor - internationalisering - livsåskådning

Rubrik

Klicka här för att redigera underrubrik

Logotype Kids With IntegrityBöcker, filmer, arbetsmaterial, sånger


  • VÄRDEGRUND
  • RELIGION
  • GLOBALT ENGAGEMANG 

Materialet passar för undervisning i 
skolan, kyrkor, församlingar, idrottsföreningar, familjen individuellt


Gå till butiken för att se alla publikationer